Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Analysanläggningen i Arboga


Här blir skrot till statistik
På anläggningen analyseras avfallet för att effektivisera insamlingssystemet. Ser du statistik på elavfall inom Sverige är det stor chans att den kommer från vår egen analysanläggning i Arboga.
Kunskap från 10 års insamlad data
  

Sortering
Till anläggningen kommer omkring två procent av all insamlad småelektronik tar omvägen för att bli till statistik och därmed kunskap. Kunskapen använder vi för att våra förbehandlare ska få rätt ersättning för sitt arbete, men också för att se hur vårt elavfall förändras över tid.

Tester/Analyser
På vår anläggning gör vi djupare studier av enskilda produkter eller produktgrupper. Avdelningens funktion och syfte är att utföra tester, analyser och demontering av elavfall. Detta för att få en bild utav produkternas sammansättning och värde i återvinningskedjan.
Avdelningen föds till största delen av material från sorteringsanläggningen, men det kan även förekomma material från externa källor. Analyser kan bestå i att man demonterar olika produkter för att sedan väga in alla komponenter var för sig

Statistik
Statistiksamordnarens uppdrag är att kontrollera, sammanställa och förtydliga den data som uppstår i olika datasystem.

Hållbarhetsredovisning El-Kretsen AB 2018 se rapport här