Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

OM OSS
Vi är företaget som utför specialkonsultationer. Vi erbjuder företag, föreningar och organisationer olika tjänster inom miljö och sport. 
En stor del av företaget har lång erfarenhet inom miljösidan. I dagsläget har vi uthyrd personal och konsulter där vi driftar anläggningar inom återvinning, tester, sortering samt kontroller. Sedan 2006 driftar vi El-Kretsen ABs analysanläggning. Vi utför även konsultarbeten åt Arbetsmarknadsverksamheten (Arboga Kommun) och deras elektronikåtervinning. 

Vår Kvalitets- och miljöpolicy

EXSE AB arbetar på uppdrag av externa verksamhetsutövare med statistik, sortering, analyser av elektriska & elektroniska produkter och dels genom utveckling av datasystem.
I all vår verksamhet arbetar vi aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. Exse ska tillhandahålla produkter och tjänster som väl motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar. Vidare ska Exse arbeta med kvalitet och miljömedvetenhet genom kompetens och utbildning i samtliga delar av verksamheten.

Detta gör vi genom att:
* Ständigt arbeta med att uppfylla de legala och andra bindande krav som ställs på vår verksamhet.
* Utföra våra uppgifter med hög kvalitets- och miljömedvetenhet, vårt arbete präglas av kompetens, vilket medför en trygghet för våra kunder.
* Påverka våra leverantörer och kunder att aktivt bedriva kvalitets- och miljöarbete.
* Vår verksamhets kvalitets- och miljöarbete är under ständig förbättring och våra mål ska årligen utvärderas.​